Коротка довідка Економічний факультет Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

16.03.2012 - 14:16 | Категорія: Некатегоризовано

Коротка довідка
Економічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника готує для потреб економіки краю та інших регіонів України фахівців з шести напрямів підготовки і спеціальностей університету. Він є одним з наймолодших факультетів, проте має добру репутацію і традицію актуалізувати навчальний процес з урахуванням потреб життя і розвитку науки на базі фундаментальних економічних і математичних знань.
Нині на спеціальностях економічного факультету навчається понад 1000 студентів на денній  та 800 на заочній формах навчання.
Підготовка фахівців зі спеціальностей “Фінанси і кредит” та “Облік і аудит” здійснюється з 1993 року, зі спеціальності “Маркетинг” -  з 1998 року, з спеціальностей “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та “Менеджмент організацій” – з 2001 року, а зі спеціальності “Економічна кібернетика” – з 2004 року.
Ліцензований обсяг прийому на спеціальності економічного факультету складає 455  осіб наденну і 365 на заочну форму навчання.
На факультеті діє аспірантура за чотирьма спеціальностями, в якій навчаються 40  обдарованих випускників факультету.
За бажанням і на основі тестового відбору юнаки проходять навчання на військовій кафедрі.

Спеціальності та спеціалізації
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво.

Спеціальності:

- 8.03050801 «Фінанси і кредит». Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр. Спеціалізація – Державні фінанси.

- 8.03050901 «Облік і аудит». Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр. Спеціалізація – Облік і аудит у галузях економіки.

- 8.03050701 «Маркетинг». Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр.

- 8.03050201 «Економічна кібернетика». Освітньо-кваліфікаційний рівень-бакалавр, спеціаліст, магістр.

Напрям підготовки – 0306 Менеджмент і адміністрування

Спеціальність:

- 8.03060101 «Менеджмент організації». Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр. Спеціалізація -  Менеджмент туристичної індустрії.

Спеціальність:

- 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» . Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст,  магістр.
Основні курси та спецкурси

Політекономія, історія економіки та економічної думки, макроекономіка, мікроекономіка, вища математика, бухгалтерський облік, аудит, ревізія і контроль, статистика, менеджмент, маркетинг, гроші і кредит, державне регулювання економіки, математичне програмування, економетрія, міжнародна економіка, міжнародний фінансовий менеджмент, страхування, регіональна економіка, економіка праці і соціально-трудові відносини, економіка підприємства, економічний аналіз, державні фінанси, фінанси підприємства, економічний ризик, інвестиційна діяльність, макро- і мікроекономічне моделювання, податки, банківська справа, комп’ютерна техніка і програмування, міжнародний маркетинг, фінансовий облік, управлінський облік, основи зовнішньоекономічної діяльності, організація праці менеджера, управління персоналом, менеджмент ЗЕД, організація і управління турбізнесом, економіка і організація готельного господарства, менеджмент підприємств туристичної галузі, маркетингові дослідження, соціальна економіка.

Сфери використання випускників

Випускники факультету одержують кваліфікацію економіста та менеджера відповідного профілю. Вони працюють у фінансових структурах, банківсько-кредитних установах економістами з кредитування, грошового обігу, валютних, фондових, депозитних та інвестиційних операцій, а також бухгалтерами-економістами в установах і організаціях, на підприємствах та фірмах різних форм власності, в обласних фінансових управліннях та районних відділах, на керівних посадах в управліннях економіки обласних, міських та районних держадміністрацій.

Відкриття підготовки спеціалістів за спеціальністю “Менеджмент організацій” із спеціалізацією “Менеджмент туристичної індустрії” дозволило не тільки кваліфіковано розв’язати проблему забезпечення туристичної індустрії та готельного господарства професійно підготовленими кадрами, але й відкрити нові можливості використання рекреаційного потенціалу Прикарпаття, який визнаний стратегічним і економічним ресурсом розвитку та структурної перебудови економіки регіону в цілому.

З 2004-2005 навчального року випускники, крім кваліфікації економіста, отримують ще й кваліфікацію викладача економіки. Це дасть можливість багатьом із них після закінчення університету викладати курси «Основи економічних знань» в загально-освітніх школах, технікумах та коледжах.

Структура факультету

Декан

Заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор Романюк Михайло Дмитрович

Заступники декана

проф. Кондур Оксана Созонтівна,

доц. Копчак Юрій Степанович,

доц. Мацола Михайло Михайлович

доц. Гречаник Наталя Юріївна

К А Ф Е Д Р И

Менеджменту і  маркетингу

- завідувач  Заслужений діяч науки і техніки України,

професор, д.е.н.  Романюк М.Д.

Фінансів – завідувач Заслужений діяч науки і техніки України,

професор, д.е.н. Ткачук І.Г.

Обліку і аудиту – завідувач професор д.е.н. Баланюк І.Ф.

Економічної кібернетики – завідувач Заслужений діяч науки і техніки України, професор, д.е.н.  Благун І.С.

Теоретичної і прикладної економіки

- завідувач професор, д.е.н. Пилипів Н.І.

Навчально-виховну і науково-дослідну роботу на спеціальностях факультету здійснюють 8 професорів, докторів наук, 41 доцент, кандидат наук. Також до викладацької роботи залучені працівники та керівники провідних фінансово-господарських установ і органів місцевого самоврядування області.

Матеріально-технічна база факультету

Навчальний процес на економічному факультеті проводиться у трьох навчальних корпусах. Студенти мають змогу займатись у 25 навчальних аудиторіях, з яких 6 оснащені сучасною комп’ютерною технікою, 5 спеціальних кабінетів, 3 лекційні аудиторії оснащені сучасною відеотехнікою. До послуг студентів Центр інформаційних технологій, в якому нараховується 180 персональних комп’ютерів, мультимедійна лекційна аудиторія на 200 місць, інтернет-зал та інтернет клуб.

Для забезпечення підготовки студентів з дисциплін усіх циклів у білбліотеці університету є 126065 томів літератури, працюють три читальних зали на 240 місць.

Умови вступу

Прийом на напрями підготовки та спеціальності здійснюється на основі поданих сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти

на спеціальності: «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Маркетинг» та «Економічна кібернетика» з предметів:

математика – профільний (не менше 140 балів),

українська мова та література (не менше 124 бали),

географія або історія України (не менше 124 бали).

на напрям підготовки «Менеджмент»: спеціалізації «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з предметів:

географія або іноземна мова  – профільний (не менше 140 балів),

українська мова (не менше 124 бали),

математика (не менше 124 бали).

Прийом студентів здійснюється на денну та заочну форму навчання за державним замовленням, так і  на контрактній основі.

Наша адреса:

Прикарпатський національний університет

ім. Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ,

вул. Шевченка, 57.

Факс: (03422) 3-15-74

Контактні телефони:

приймальна комісія 59-60-36

деканат 2-33-62 (декан),

кафедри:

фінансів – 59-61-76,

обліку і аудиту – 59-60-03,

менеджменту і маркетингу -59-61-44,

економічної  кібернетики – 59-61-44,

теоретичної і прикладної економіки – 75-23-91

www.pu.if.ua


До уваги учасників пробного ЗНО-2012!

30.12.2011 - 11:11 | Категорія: Пробне ЗНО-2012

Як повідомлялося раніше, кожен учасник пробного ЗНО-2012 має можливість безкоштовно 10 разів пройти тренувальне комп’ютерне тестування. Щоб скористатися цим бонусом, необхідно зайти до системи на сайті test-on-line.com за логіном (персональним кодом) та паролем, отриманим під час реєстрації на пробне ЗНО-2012.


30.12.2011 - 10:14 | Категорія: Івано-Франківська область
Назва пункту

реєстрації

Адреса пункту реєстрації ПІБ відповідального

за пункт реєстрації

Контактний телефон Графік роботи пункту реєстрації
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська,15,

головний корпус, к.0231

м.Івано-Франківськ,

76019

Демків

Анна Іванівна

Німчук

Леся Йосипівна

(0342) 242218 9.00-17.00
(Пн. – Чт.)

9.00-15.00
(Пт.)

обід 12.30-13.30


30.12.2011 - 10:10 | Категорія: Закарпатська область
Назва пункту

реєстрації

Адреса пункту реєстрації ПІБ відповідального

за пункт реєстрації

Контактний телефон Графік роботи пункту реєстрації
Методичний кабінет управління освіти Мукачівського міськвиконкому Закарпатської області вул. Пушкіна, 2,

м. Мукачево,

Закарпатська обл.,

89600

Бабуняк

Наталія

Федорівна

(03131) 31521 9.00-18.00

обід 13.00-14.00

(Пн. – Пт.)

Хустська спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів №3 Хустської міської ради Закарпатської області

вул. Шкільна, 1а,

м. Хуст,

Закарпатська обл.,

90400

Костак

Іван

Іванович

(03142) 53112 9.00-15.00

(Пн. – Пт.)


30.12.2011 - 00:00 | Категорія: Тернопільська область
Назва пункту

реєстрації

Адреса пункту реєстрації ПІБ відповідального

за пункт реєстрації

Контактний телефон Графік роботи пункту реєстрації
Тернопільський національний економічний університет вул. Львівська, 11,

м. Тернопіль,

46020

Тимків

Ольга Богданівна

(0352) 475060 9.00-17.00

обід 13.00-14.00

(Пн. – Пт.)

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя вул. Руська, 56,

м. Тернопіль,

46001

Радіо

Лариса Володимирівна

(0352) 252668 9.00-17.00

обід 13.00-13.45

(Пн. – Пт.)


29.12.2011 - 10:16 | Категорія: Чернівецька область
Назва пункту

реєстрації

Адреса пункту реєстрації ПІБ відповідального

за пункт реєстрації

Контактний телефон Графік роботи пункту реєстрації
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області вул. І.Франка, 20,

м.Чернівці,

58000

Моспанчук

Євгенія

Дмитріївна

(0372) 576629 10.00-17.00

обід 13.00-14.00

(Пн. – Пт.)


Графік проведення ЗНО-2012

28.12.2011 - 11:56 | Категорія: Графік проведення, ЗНО-2012

15 травня хімія

17 травня російська мова

19 травня географія

21 травня

22 травня

математика

24 травня всесвітня історія

26 травня іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська)

28 травня

29 травня

українська мова і література

31 травня

01 червня

історія України

05 червня фізика

07 червня біологія

Додаткова сесія ЗНО-2012


18 червня – 23 червня

Визначено перелік предметів, з яких буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 році.

28.12.2011 - 11:55 | Категорія: ЗНО-2012

У Міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки від 9 серпня 2011 р. № 946 «Про зовнішнє оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році».
Цим документом встановлено, що у 2012 році зовнішнє оцінювання для бажаючих стати студентами вищих навчальних закладів буде проводитися з таких предметів: української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики, хімії, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором): англійська, німецька, французька, іспанська.
Зовнішнє оцінювання з української мови та літератури є обов′язковим для всіх абітурієнтів.
Результати зовнішнього оцінювання будуть зараховуватися як вступні випробування до вищих навчальних закладів за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямування).
Тести для зовнішнього оцінювання з історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики, хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами.


Графік проведення ЗНО-2015

17.12.2011 - 11:36 | Категорія: Некатегоризовано

24 квітня – українська мова і література

3 червня – французька мова

5 червня – німецька мова

8 червня – іспанська мова

10 червня – англійська мова

12 червня – математика

15 червня  – російська мова

17 червня – біологія

19 червня – історія України

22 червня – фізика

24 червня – географія

26 червня – хімія

Сторінка 20 із 30« Перша...10181920212230...Остання »