Протягом трьох календарних днів з дня проведення основної сесії ЄВІ/ЄФВВ (з урахуванням дня проведення), у якій особа мала брати участь, здійснюють подання документів для участі в додаткових сесіях вступники, які:

1) не з’явилися до пункту тестування через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути, зокрема:

 • хвороба в день проведення ЄВІ/ЄФВВ;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄВІ/ЄФВВ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄВІ/ЄФВВ, але не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення ЄВІ/ЄФВВ;
 • стихійне лихо, воєнні дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії вступного випробування, через які особа не змогла взяти участі в основній сесії ЄВІ/ЄФВВ;

2) брали участь в основній сесії вступного випробування, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через одну з причин, підтверджених відповідними рішеннями регламентних комісій:

 • різке погіршення їхнього стану здоров’я;
 • виникнення в пункті тестування обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я вступників;
 • дочасне припинення процедури вступного випробування в певній(-их) аудиторії(-ях) або в пункті тестування через неможливість створення належних умов для виконання екзаменаційної роботи.

Особи, які не з’явилися до пункту тестування через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути, мають подати до Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти заяву щодо надання можливості пройти ЄВІ/ЄФВВ під час додаткової сесії, а також відповідний(-і) підтвердний(-і) документ(и), де відображено факти та обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додатковій сесії: 

 • один із документів, зазначених в абзацах другому – п’ятому, восьмому, дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, – для підтвердження факту хвороби в день проведення основної сесії вступного випробування;
 • копію акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром, – для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи;
 • документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку з викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого встановлена Порядком ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194, – для підтвердження факту викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування (рішення про допуск до участі в другій сесії приймає регламентна комісія лише в тому разі, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування);
 • копію документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами «а», «б», «ґ», «е» пункту 1 глави 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)), та копію документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим, – для підтвердження факту смерті рідних по крові або по шлюбу;
 • інший документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

Заява щодо надання можливості пройти ЄВІ/ЄФВВ під час додаткових сесій та підтвердні документи мають бути подані до Івано-Франківського регіонального центру в один із способів:

 • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення ЄВІ/ЄФВВ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру) на адресу ІФРЦОЯО: вул. Степана Бандери,1, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018 ;
 • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа, вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру) на електронну адресу reg@test.if.ua;
 • особисто заявником, або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Особи, які брали участь в основній сесії ЄВІ/ЄФВВ, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через поважні причини, мають подати до  регіонального центру заяву щодо надання можливості пройти тестування під час додаткових сесій. Таку заяву особа може подати через відповідального за пункт тестування в день проведення ЄВІ/ЄФВВ у пункті тестування до моменту виходу з нього або протягом трьох календарних днів з дня проведення відповідного вступного випробування.

Особи, які брали участь в основній сесії вступного випробування, але стосовно них зафіксовано порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, можуть подати до  регіонального центру заяву щодо порушення процедури, де вказати на потребу в участі ЄВІ/ЄФВВ під час додаткової сесії. Таку заяву особа може подати через відповідального за пункт тестування в день проведення відповідного вступного випробування в пункті тестування до моменту виходу з нього.

Рішення про допуск до участі в додатковій сесії осіб, які брали участь в основній сесії вступного випробування, приймає регламентна комісія на підставі записів, зроблених у документах пункту тестування. Особу допускають до участі в ЄВІ/ЄФВВ під час додаткової сесії за умови задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти клопотання про анулювання її результату ЄВІ/ЄФВВ.

Розгляд документів, поданих особами, регламентна комісія здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску особи до участі в додатковій сесії ЄВІ/ЄФВВ зазначають у  «Кабінеті учасника вступних випробувань».

Особа має право оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в другій сесії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочих дні (з урахуванням часу, необхідного на її доставку) з дати розміщення інформації про відмову на інформаційній сторінці “Кабінет учасника вступних випробувань”, створеній на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Закрити меню