30.10.2011 - 12:24 | Категорія: Некатегоризовано

Власне висловлення

Прочитайте наведений текст.

Увічливість, вихованість, шляхетність прикрашають будь-яку людину. Але ввічливість може бути сухою, вихованість – поверховою, шляхетність – показною.
Як же відрізнити справжні чесноти від удаваних?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

Коментування вимкнене.