Про поглиблений рівень тесту з математики

29.10.2011 - 17:16 | Категорія: Некатегоризовано

Абітурієнт на сайті відповідного ВНЗ визначає, чи поглиблений рівень тесту

з математики йому потрібен для вступу.

Реєструючись на ЗНО, вказує рівень складності тесту.

На пункті тестування учасник, який обрав тест поглибленого рівня, отримує  зошит з

сертифікаційною роботою.

В ньому 20 сторінок на 36 завдань.

Завдання №1-№20 – з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих. Зразок ФОРМИ(!) завдання тут.

Завдання №21-№24 на встановлення відповідності. Зразок ФОРМИ(!) завдання тут.

Завдання №25-№34 з короткою відповіддю,

в тому числі завдання №25-№26 є структурованими. Зразок ФОРМИ(!) завдання тут.

Зразок ФОРМИ(!) завдань №27-№34 тут.

Завдання №35-№36 з розгорнутою відповіддю. Зразок ФОРМИ(!) завдання тут.

Таким чином, сертифікаційна робота поглибленого рівня містить 30 завдань

сертифікаційної роботи базового рівня і відрізняється від неї лише останніми

шістьма завданнями. Ці завдання перевіряють математичну культуру учасника та

знання й навички, які  йому потрібні для подальшого вивчення математики у вищих

навчальних закладах, де математика є профільним предметом. Складність таких

завдань відповідає програмі з математики профільного рівня для 10 – 11-х класів.

Правильні відповіді учасник тестування позначає у бланках А і Б. У бланку Б

учасник записує відповіді до завдань  № 31 – 34 з короткою відповіддю та розв’язання

завдань № 35, 36 і відповіді до них. Кожен етап розв’язання завдань  з розгорнутою

відповіддю має бути обґрунтованим із зазначенням необхідних теорем, аксіом тощо.

Якщо процес розв’язання потребує рисунка, учасник має навести його.

Відповіді, зазначені у бланку Б, перевіряються екзаменаторами.

На виконання сертифікаційної роботи поглибленого рівня відводиться 210

хвилин.

Коментування вимкнене.