Коротка довідка Економічний факультет Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

16.03.2012 - 14:16 | Категорія: Некатегоризовано

Коротка довідка
Економічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника готує для потреб економіки краю та інших регіонів України фахівців з шести напрямів підготовки і спеціальностей університету. Він є одним з наймолодших факультетів, проте має добру репутацію і традицію актуалізувати навчальний процес з урахуванням потреб життя і розвитку науки на базі фундаментальних економічних і математичних знань.
Нині на спеціальностях економічного факультету навчається понад 1000 студентів на денній  та 800 на заочній формах навчання.
Підготовка фахівців зі спеціальностей “Фінанси і кредит” та “Облік і аудит” здійснюється з 1993 року, зі спеціальності “Маркетинг” -  з 1998 року, з спеціальностей “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та “Менеджмент організацій” – з 2001 року, а зі спеціальності “Економічна кібернетика” – з 2004 року.
Ліцензований обсяг прийому на спеціальності економічного факультету складає 455  осіб наденну і 365 на заочну форму навчання.
На факультеті діє аспірантура за чотирьма спеціальностями, в якій навчаються 40  обдарованих випускників факультету.
За бажанням і на основі тестового відбору юнаки проходять навчання на військовій кафедрі.

Спеціальності та спеціалізації
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво.

Спеціальності:

- 8.03050801 «Фінанси і кредит». Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр. Спеціалізація – Державні фінанси.

- 8.03050901 «Облік і аудит». Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр. Спеціалізація – Облік і аудит у галузях економіки.

- 8.03050701 «Маркетинг». Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр.

- 8.03050201 «Економічна кібернетика». Освітньо-кваліфікаційний рівень-бакалавр, спеціаліст, магістр.

Напрям підготовки – 0306 Менеджмент і адміністрування

Спеціальність:

- 8.03060101 «Менеджмент організації». Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст, магістр. Спеціалізація -  Менеджмент туристичної індустрії.

Спеціальність:

- 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» . Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст,  магістр.
Основні курси та спецкурси

Політекономія, історія економіки та економічної думки, макроекономіка, мікроекономіка, вища математика, бухгалтерський облік, аудит, ревізія і контроль, статистика, менеджмент, маркетинг, гроші і кредит, державне регулювання економіки, математичне програмування, економетрія, міжнародна економіка, міжнародний фінансовий менеджмент, страхування, регіональна економіка, економіка праці і соціально-трудові відносини, економіка підприємства, економічний аналіз, державні фінанси, фінанси підприємства, економічний ризик, інвестиційна діяльність, макро- і мікроекономічне моделювання, податки, банківська справа, комп’ютерна техніка і програмування, міжнародний маркетинг, фінансовий облік, управлінський облік, основи зовнішньоекономічної діяльності, організація праці менеджера, управління персоналом, менеджмент ЗЕД, організація і управління турбізнесом, економіка і організація готельного господарства, менеджмент підприємств туристичної галузі, маркетингові дослідження, соціальна економіка.

Сфери використання випускників

Випускники факультету одержують кваліфікацію економіста та менеджера відповідного профілю. Вони працюють у фінансових структурах, банківсько-кредитних установах економістами з кредитування, грошового обігу, валютних, фондових, депозитних та інвестиційних операцій, а також бухгалтерами-економістами в установах і організаціях, на підприємствах та фірмах різних форм власності, в обласних фінансових управліннях та районних відділах, на керівних посадах в управліннях економіки обласних, міських та районних держадміністрацій.

Відкриття підготовки спеціалістів за спеціальністю “Менеджмент організацій” із спеціалізацією “Менеджмент туристичної індустрії” дозволило не тільки кваліфіковано розв’язати проблему забезпечення туристичної індустрії та готельного господарства професійно підготовленими кадрами, але й відкрити нові можливості використання рекреаційного потенціалу Прикарпаття, який визнаний стратегічним і економічним ресурсом розвитку та структурної перебудови економіки регіону в цілому.

З 2004-2005 навчального року випускники, крім кваліфікації економіста, отримують ще й кваліфікацію викладача економіки. Це дасть можливість багатьом із них після закінчення університету викладати курси «Основи економічних знань» в загально-освітніх школах, технікумах та коледжах.

Структура факультету

Декан

Заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор Романюк Михайло Дмитрович

Заступники декана

проф. Кондур Оксана Созонтівна,

доц. Копчак Юрій Степанович,

доц. Мацола Михайло Михайлович

доц. Гречаник Наталя Юріївна

К А Ф Е Д Р И

Менеджменту і  маркетингу

- завідувач  Заслужений діяч науки і техніки України,

професор, д.е.н.  Романюк М.Д.

Фінансів – завідувач Заслужений діяч науки і техніки України,

професор, д.е.н. Ткачук І.Г.

Обліку і аудиту – завідувач професор д.е.н. Баланюк І.Ф.

Економічної кібернетики – завідувач Заслужений діяч науки і техніки України, професор, д.е.н.  Благун І.С.

Теоретичної і прикладної економіки

- завідувач професор, д.е.н. Пилипів Н.І.

Навчально-виховну і науково-дослідну роботу на спеціальностях факультету здійснюють 8 професорів, докторів наук, 41 доцент, кандидат наук. Також до викладацької роботи залучені працівники та керівники провідних фінансово-господарських установ і органів місцевого самоврядування області.

Матеріально-технічна база факультету

Навчальний процес на економічному факультеті проводиться у трьох навчальних корпусах. Студенти мають змогу займатись у 25 навчальних аудиторіях, з яких 6 оснащені сучасною комп’ютерною технікою, 5 спеціальних кабінетів, 3 лекційні аудиторії оснащені сучасною відеотехнікою. До послуг студентів Центр інформаційних технологій, в якому нараховується 180 персональних комп’ютерів, мультимедійна лекційна аудиторія на 200 місць, інтернет-зал та інтернет клуб.

Для забезпечення підготовки студентів з дисциплін усіх циклів у білбліотеці університету є 126065 томів літератури, працюють три читальних зали на 240 місць.

Умови вступу

Прийом на напрями підготовки та спеціальності здійснюється на основі поданих сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти

на спеціальності: «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Маркетинг» та «Економічна кібернетика» з предметів:

математика – профільний (не менше 140 балів),

українська мова та література (не менше 124 бали),

географія або історія України (не менше 124 бали).

на напрям підготовки «Менеджмент»: спеціалізації «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з предметів:

географія або іноземна мова  – профільний (не менше 140 балів),

українська мова (не менше 124 бали),

математика (не менше 124 бали).

Прийом студентів здійснюється на денну та заочну форму навчання за державним замовленням, так і  на контрактній основі.

Наша адреса:

Прикарпатський національний університет

ім. Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ,

вул. Шевченка, 57.

Факс: (03422) 3-15-74

Контактні телефони:

приймальна комісія 59-60-36

деканат 2-33-62 (декан),

кафедри:

фінансів – 59-61-76,

обліку і аудиту – 59-60-03,

менеджменту і маркетингу -59-61-44,

економічної  кібернетики – 59-61-44,

теоретичної і прикладної економіки – 75-23-91

www.pu.if.ua

Коментування вимкнене.